Een website laten bouwen: wat kost het en waarop moet u letten?

Wat kost het om een website voor mijn onderneming te laten maken?

Dit is zonder twijfel een van de meest prangende vragen waar een zelfstandige of kleine ondernemer mee worstelt wanneer hij overweegt om een website te laten bouwen. Paradoxaal genoeg zullen veel webdesigners weinig inzicht geven in hun tarieven op hun website, en het is meestal wachten op hun offerte om een totaalbeeld te krijgen van de prijs.

Deels is dit te verantwoorden. De definitieve prijs zal immers afhangen van de complexiteit van de opdracht en de gevraagde functionaliteiten. Dit neemt niet weg dat de webdesigner wel inzage kan bieden in zijn tarieven structuur en ook richtprijzen voor standaard opdrachten zou kunnen afficheren.

De reden waarom hij dit niet doet kan erop wijzen dat de webdesigner een tarief à la tête du client hanteert. Met andere woorden, hij maakt een inschatting van de opdrachtgever en aarzelt niet om een hogere prijs te hanteren als hij aanvoelt dat de opdrachtgever weinig zicht heeft op de gangbare marktprijzen.

Wat zijn de verschillende kostelementen?

1. Eenmalige investeringskosten

Het is aangewezen om uw website te laten bouwen aan een vaste, forfaitaire prijs. De webdesigner zal eerst uw wensen en behoeften analyseren, waardoor hij zich een beeld kan vormen van het werkvolume en de kostprijs. Idealiter bevat de offerte een neerslag van deze analyse, zodanig dat er een duidelijke afspraak is over het uit te voeren werk en de gevraagde prijs.

2. Recurrente (wederkerende) kosten

Uw website moet gehost worden, dit wil zeggen dat ze geplaatst wordt op een server vanwaar ze permanent bereikbaar is. De hosting provider zal voor de hosting maandelijks een kost aanrekenen.

Andere zaken worden doorgaans jaarlijks getarifeerd, zoals uw domeinnaam of een SSL certificaat. Uitzonderlijk zijn sommige software componenten die in websites verwerkt zitten, ook slechts verkrijgbaar met jaarlijkse, hernieuwbare licenties.

Een online advertentiecampagne kan eveneens een wederkerende kost vormen, waarbij u zelf bepaalt hoeveel u maandelijks maximaal wenst te besteden. Veelal hebben we hier te maken met een variabele kost, waarbij u betaalt per klik op een advertentie. Nog zo’n voorbeeld van een volume-gebonden kost is een betalingsprovider voor webshops, die een kost aanrekent per betaling.

3. Kosten in regie (uurtarieven)

Aanpassingen of uitbreidingen aan een bestaande website, het opzetten van een advertentiecampagne, copywriting, … het zijn voorbeelden van taken die in regie gefactureerd kunnen worden.

Wat zijn de aandachtspunten?

Als opdrachtgever moet u kunnen inschatten of de geleverde diensten in verhouding staan tot de aangerekende prijs. Een goede webdesigner zal open communiceren over de prestaties en de verschillende bijhorende prijselementen.

Wees dus extra aandachtig met niet-transparante all-in formules. Een website aan 170 EUR per maand alles inbegrepen, het lijkt een koopje… Tot u beseft dat de geleverde prestaties niet in verhouding staan tot dit bedrag en u de rekening jaar na jaar ziet oplopen.

Wat zijn de gangbare tarieven?

1. Investeringskosten

De realisatie van een standaard website situeert zich tussen 700€ en 2000€.

Aan de onderkant van de vork bevinden zich niet-geoptimaliseerde websites met een beperkt aantal pagina’s waarvan de inhoud grotendeels door de opdrachtgever zelf wordt aangeleverd. SEO websites zijn duurder omdat ze meer onderzoekswerk vragen. Webshops bevinden zich veeleer aan de bovenkant van de vork.

De prijs zal ook oplopen al naargelang de extra gevraagde prestaties. Copywriting, fotosessies, logo ontwerp, opleiding, … zullen alle mee in de prijs gecalculeerd worden.

Als een standaard website voor u niet voldoet, omdat u specifieke vereisten hebt zoals de integratie met een backend systeem of u hebt een specifiek design voor ogen, dan moet er op maat geprogrammeerd worden. De kostprijs kan dan gauw oplopen, afhankelijk van de omvang van het werk. U mag uitgaan van een uurtarief van 30€ à 60€.

2. Recurrente kosten

De technische hosting is helemaal niet zo duur : 5€ à 15€ per maand. Een domeinnaam heeft u voor minder dan 15€ per jaar.

SSL certificaten (https://) variëren sterk in prijs, van enkele euro’s tot meerdere tientallen euro’s per jaar.

Wees dus op uw hoede voor hosting contracten van meerdere tientallen euro’s per maand. Zorg dat u een duidelijk zicht hebt op de diensten die in een dergelijk contract vervat zitten. Bedenk ook dat een onderhoudscontract met een forfaitair aantal uren voor aanpassingen aan de website, niet voordelig is als u weinig aanpassingen laat doen.

3. Uurtarieven

Ga uit van een uurtarief van 30€ à 60€. Het werkvolume zal de totale kostprijs bepalen. Maak dus duidelijke afspraken over het te verrichten werk en probeer in de mate van het mogelijke een forfaitaire prijs te bekomen voor het project om verrassingen te voorkomen.

uurtarief webdesigner

(bron : www.freelancenetwork.be/freelance-tarieven)